Chcesz się rozwijać i szukasz dofinansowania na realizację prac B+R? Przyjdź na warsztaty NCBR w Rzeszowie i zobacz jakie wsparcie oferują Ci Fundusze Europejskie

Chcesz się rozwijać i szukasz dofinansowania na realizację prac B+R? Przyjdź na warsztaty NCBR w Rzeszowie i zobacz jakie wsparcie oferują Ci Fundusze Europejskie

Eksperci NCBR zapraszają na spotkanie 7 października w Rzeszowie

7 października w Best Western Hotelu Ferdynand w Rzeszowie odbędzie się spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) dla podkarpackich przedsiębiorców i naukowców. Eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przekażą praktyczne informacje o zasadach aplikowania o dofinansowanie projektów B+R w ramach Funduszy Europejskich, a zwłaszcza trwającego właśnie naboru do flagowego konkursu NCBR Szybka Ścieżka. Budżet konkursu to aż 1,1 mld zł. W zeszłym roku innowatorzy z województwa podkarpackiego otrzymali 166 mln zł dofinansowania z NCBR na innowacje.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR ma charakter prezentacyjno-warsztatowy i pozwala przedsiębiorcom z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcom z regionu uzyskać szczegółowe informacje potrzebne do skutecznego aplikowania po Fundusze Europejskie. Dodatkowo eksperci NCBR przekażą podkarpackim innowatorom praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka.

Fundusze Europejskie szansą na wzrost innowacyjności Podkarpacia

Przedsiębiorcy z regionu z sukcesem sięgają po dofinansowanie z NCBR, tylko w zeszłym roku środki posłużyły do realizacji 128 projektów. Przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 podstawowe kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na najważniejszych kwestiach, mających szczególne znaczenie dla podstawowych wyzwań nowej polityki spójności, a tym samym dla przyszłości regionu. Przede wszystkim zostanie wzmocniona innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w oparciu o dobrze wykształcony i kreatywny kapitał ludzki i społeczny.[1] Województwo skupia 80 proc. krajowego przemysłu lotniczego i stawia na nowoczesne branże takie jak: informatyka, telekomunikacja czy motoryzacja. Konkursy realizowane w formule Szybkiej Ścieżki mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału innowacyjności województwa dzięki dofinansowaniu kolejnych projektów z regionu.

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór wniosków  trwa od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie także konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska.

Stałotlenkowe ogniwa paliwowe od podkarpackich innowatorów

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki Cerel, który przygotowuje stałotlenkowe ogniwo paliwowe na podłożu anodowym, zamieniające energię chemiczną paliwa i utleniacza bezpośrednio w energię elektryczną. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu specjalnych kanałów w płaskim podłożu anodowym, które rozprowadzają paliwo. Ponadto w projekcie została zastosowana nowatorska technologia wytwarzania profilowanych podłoży anodowych. Rozwiązanie to umożliwia wyeliminowanie skomplikowanych kształtek z trudnych do obrabiania materiałów. Obecnie produkt jest na etapie wdrożenia. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR w Rzeszowie opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do udziału w spotkaniu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 7 października w Rzeszowie. W trakcie spotkania będą oni mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać.

Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory odbyło się blisko 90 podobnych spotkań w całej Polsce, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.

[1] http://monitoruj.podkarpackie.pl/konkurencyjna-i-innowacyjna-gospodarka/

Previous Dieta, czy tym razem się uda, od czego zacząć?
Next Zapobieganie powrotom do nałogu alkoholowego

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Artykuły biurowe – oferta firmy Lobos

Jest wiele artykułów biurowych, które znajdują zastosowanie również i w domach. Dlatego raczej każdy wie o jakie produkty mniej więcej chodzi, gdy mowa właśnie o artykułach biurowych. To liczne pomoce,

Strefa Biznesu 0 Comments

W tym roku upadło prawie 600 firm

W pierwszych trzech kwartałach tego roku upadło 589 firm. Najczęstszym problemem jest utrata płynności finansowej, dlatego priorytetem dla większości przedsiębiorstw, oprócz większego zysku, jest właśnie utrzymanie płynności finansowej, wynika z badania „Dojrzałość

Strefa Biznesu 0 Comments

Połowa polskich firm ma problem z zatorami płatniczymi

Prawie połowa polskich przedsiębiorców ma problemy z terminowym odzyskaniem płatności od swoich kontrahentów. Aż 48 proc. z nich ma z tego powodu kłopoty z płynnością finansową. Poprawy sytuacji w najbliższym półroczu spodziewa się zaledwie 19

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź